Per a residents

Posem a disposició dels veïns de Barcelona places d'aparcament de lloguer i en concessió municipal amb una cessió de dret d'ús per a 50 anys.

La construcció d’'aparcaments subterranis per a residents s’'emmarca en una política que tendeix a racionalitzar l’'ús del vehicle privat, proveint als residents de places d’'estacionament en origen, per tal de fomentar el transport públic, dins d’'un context global de millora i d'’actuacions concretes per assolir un model de mobilitat sostenible.

Actualment n'hi ha 26, situats a diferents districtes, amb un total de 6.000 places

Per obtenir més informació detallada dels aparcaments selecciona’n un d’aquest llistat

 
Pujar
Twitter

 
Estem en contacte