logo
Aparcaments BSM Els aparcaments Usos Especials
Aparcaments per a usos especials
Per als vehicles amb mides especials, com autocaravanes, camions i autocars, oferim cinc aparcaments amb més flexibilitat de dimensions, per poder adaptar-nos a les necessitats concretes d’aquesta tipologia de vehicles. Els aparcaments són:

 

01 Garcia Faria: Garcia Faria, 1


02 Almogàvers-Llacuna: Almogàvers-Llacuna