logo
Aparcaments BSM Els Aparcaments La Gestió
La Gestió

Entarda Aparcament A B:SM hem construït i gestionem 40 aparcaments distribuïts per tota la ciutat de Barcelona per facilitar l'estacionament tant dels residents com de les empreses i d'aquelles persones que es desplacen diàriament a la ciutat.
La nostra missió és contribuir a la millora de la mobilitat, facilitant l'elecció modal en origen i el control de la demanda en destí.
Per això oferim una xarxa d’aparcaments amb més de 13.000 places de rotació i abonaments a tots els districtes de la ciutat, aparcaments exclusivament per a residents, on oferim places en concessió de dret d'ús a 50 anys i aparcaments per a autocars, on aquests poden aparcar per hores o dies, així com contractar abonaments.

 

Interior Aparcament

Pioners des de l'any 1994

Per tal d'oferir als ciutadans el preu més just per als seus aparcaments, Barcelona de Serveis Municipals vàrem ser la primera empresa en introduir l'any 1994 el pagament per fraccions de 15 minuts en tota la nostra xarxa d'aparcaments. L'any 2002, vam reduir la tarifa de rotació a fraccions de 5 minuts, mesura que va ser molt ben acceptada pels usuaris i imitada per altres operadors d’aparcament.
El juliol de 2006, vam donar el pas definitiu aplicant el nou sistema de tarifació per minuts. D'aquesta manera, el client paga pel temps que ha estat estacionat. Ni un minut més.
Amb aquesta mesura ens vàrem avançar a la llei de defensa dels consumidors que estableix el pagament per minuts.